Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Date of the Creation of the Theme of Peloponnese (EL)
The Date of the Creation of the Theme of Peloponnese (EN)

ŽIVKOVIĆ, Tibor

  Tibor Živković Η χρονολογία της δημιουργίας του θέματος ΠελοποννήσουΣτην ιστορική επιστήμη υπάρχει, για τη δημιουργία του θέματος Πελοποννήσου, η κυρίαρχη άποψη ότι προέκυψε μεταξύ των ετών 783 και 812, είτε ως διαίρεση του θέματος Ελλάδος είτε ανεξάρτητα από αυτό. Στην παρούσα μελέτη, προσπαθήσαμε να λύσουμε και τα δύο αυτά ζητήματα, της χρονολόγησης και του τρόπου δημιουργίας του θέματος Πελοποννήσου. Το συμπέρασμα μας είναι ότι το θέμα Πελοποννήσου προέκυψε από την διαίρεση του θέματος Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά, θεωρήσαμε την χρονολόγηση του στο πλαίσιο των διπλωματικών σχέσεων του Βυζαντίου προς τη Δύση (τους Φράγκους) κατά τη βασιλεία της αυτοκράτειρας Ειρήνης. Εξετάζοντας τις πηγές (Χρονικόν της Μονεμβασίας, Σχόλια του Αρέθα και De Administrando Imperio), συμπεράναμε ότι το θέμα. Πελοποννήσου υπήρχε ήδη όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Νικηφόρος Α' (802). Στα πλαίσια της πολιτικής της Ειρήνης προς τους Φράγκους στην Ιταλία, συμπεράναμε ότι η εκστρατεία του λογοθέτη Σταυρακίου το 783 ήταν η αρχή της πραγματοποίησης ενός ευρύτερου σχεδίου. Περαιτέρω όξυνση των βυζαντινο-φραγκικών σχέσεων, που κορυφώθηκε με την επίθεση του Καρόλου του Μεγάλου εναντίον του Benevento το 786, οδήγησε στην εκστρατεία του ευνούχου Ιωάννη το 788/89 στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, συμπεραίνουμε ότι το θέμα Πελοποννήσου δημιουργήθηκε μεταξύ των ετών 784 και 788, στα πλαίσια των προετοιμασιών για τον πόλεμο με τους Φράγκους, πιο συγκεκριμένα μεταξύ του χειμώνα 786 και του καλοκαιριού 788.  (EL)
  Tibor Živković Η χρονολογία της δημιουργίας του θέματος ΠελοποννήσουΣτην ιστορική επιστήμη υπάρχει, για τη δημιουργία του θέματος Πελοποννήσου, η κυρίαρχη άποψη ότι προέκυψε μεταξύ των ετών 783 και 812, είτε ως διαίρεση του θέματος Ελλάδος είτε ανεξάρτητα από αυτό. Στην παρούσα μελέτη, προσπαθήσαμε να λύσουμε και τα δύο αυτά ζητήματα, της χρονολόγησης και του τρόπου δημιουργίας του θέματος Πελοποννήσου. Το συμπέρασμα μας είναι ότι το θέμα Πελοποννήσου προέκυψε από την διαίρεση του θέματος Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά, θεωρήσαμε την χρονολόγηση του στο πλαίσιο των διπλωματικών σχέσεων του Βυζαντίου προς τη Δύση (τους Φράγκους) κατά τη βασιλεία της αυτοκράτειρας Ειρήνης. Εξετάζοντας τις πηγές (Χρονικόν της Μονεμβασίας, Σχόλια του Αρέθα και De Administrando Imperio), συμπεράναμε ότι το θέμα. Πελοποννήσου υπήρχε ήδη όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Νικηφόρος Α' (802). Στα πλαίσια της πολιτικής της Ειρήνης προς τους Φράγκους στην Ιταλία, συμπεράναμε ότι η εκστρατεία του λογοθέτη Σταυρακίου το 783 ήταν η αρχή της πραγματοποίησης ενός ευρύτερου σχεδίου. Περαιτέρω όξυνση των βυζαντινο-φραγκικών σχέσεων, που κορυφώθηκε με την επίθεση του Καρόλου του Μεγάλου εναντίον του Benevento το 786, οδήγησε στην εκστρατεία του ευνούχου Ιωάννη το 788/89 στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, συμπεραίνουμε ότι το θέμα Πελοποννήσου δημιουργήθηκε μεταξύ των ετών 784 και 788, στα πλαίσια των προετοιμασιών για τον πόλεμο με τους Φράγκους, πιο συγκεκριμένα μεταξύ του χειμώνα 786 και του καλοκαιριού 788.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
historical Inquiry (EN)

D 25 (EL)
Political Theory. The state (EL)
GN 537 (EL)
DF 501 (EL)
JF (EL)
JZ 3674 (EL)
DF 549 (EL)
D 25 (EN)
Political Theory. The state (EN)
GN 537 (EN)
Peloponnese (EN)
DF 501 (EN)
JF (EN)
JZ 3674 (EN)
DF 549 (EN)
byzantine administration (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

1999-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

literary texts; Annales (EN)
Peloponnese (EN)
Middle Byzantine (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 13; 141-155 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 13; 141-155 (EN)

Copyright (c) 2014 Tibor ŽIVKOVIĆ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.