Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (EL)
Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (EN)

ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ, Σταυρούλα

  Stavroula Hondridou A Note on Technical Education in Byzantium during the Eleventh CenturyFew things are known so far about the technical-vocational education and the establishments or schools that provided technical training during the Byzantine period. It seems that the usual way for acquiring such a training was by practicing under the supervision of a professional.However, a detailed analysis of a number of paragraphs of the Novella, which has been issued by Constantine IX in 1047 for the revival of the studies in law, lead us to the hypothesis that by the middle of the eleventh century technical training was provided in Constantinople through special schools. These schools were, possibly, functioning under the imperial authority. We assume, further, that the innovation of technical training was due to Constantine IX, and that this innovation aimed to reinforce the «new class» of merchants and craftsmen, which arose during his reign.  (EL)
  Stavroula Hondridou A Note on Technical Education in Byzantium during the Eleventh CenturyFew things are known so far about the technical-vocational education and the establishments or schools that provided technical training during the Byzantine period. It seems that the usual way for acquiring such a training was by practicing under the supervision of a professional.However, a detailed analysis of a number of paragraphs of the Novella, which has been issued by Constantine IX in 1047 for the revival of the studies in law, lead us to the hypothesis that by the middle of the eleventh century technical training was provided in Constantinople through special schools. These schools were, possibly, functioning under the imperial authority. We assume, further, that the innovation of technical training was due to Constantine IX, and that this innovation aimed to reinforce the «new class» of merchants and craftsmen, which arose during his reign.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

Κ 155 (EL)
HM (EL)
HM 711 (EL)
HT 101 (EL)
HM 826 (EL)
LA 5 (EL)
HM 706 (EL)
LA 50 (EL)
HT (EL)
HM 661 (EL)
συντεχνίες (EN)
Κ 155 (EN)
HM (EN)
HM 826 (EN)
Εκπαίδευση (EN)
LA 5 (EN)
βυζαντινό δίκαιο (EN)
HM 706 (EN)
LA 50 (EN)
HT (EN)
HM 711 (EN)
HT 101 (EN)
HM 661 (EN)
επαγγέλματα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1999-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κωνσταντινούπολη, 11ος αι. (EN)
νομικά κείμενα (EN)
μέση βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 13; 157-166 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 13; 157-166 (EN)

Copyright (c) 2014 Σταυρούλα ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.