Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈνα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού (EL)
Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού (EN)

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Πάρις

  Paris Gounaridis Un sceau de plomb d'Alexis 1er Grand ComnèneL'auteur édite un sceau de plomb qui appartenait à Alexis Comnène. Le sceau représente d'un côté le propriétaire, en tenue militaire, à côté de saint Georges et de l'autre, la résurrection. Le propriétaire est identifié au fondateur de l'État de Trébizonde Alexis 1er Grand Comnène, sur la base des faits formels ainsi que sur les conceptions (idéologie de la résurrection), qui prévalaient auprès des Grecs à l'époque de la domination de Constantinople par les Croisés. (EL)
  Paris Gounaridis Un sceau de plomb d'Alexis 1er Grand ComnèneL'auteur édite un sceau de plomb qui appartenait à Alexis Comnène. Le sceau représente d'un côté le propriétaire, en tenue militaire, à côté de saint Georges et de l'autre, la résurrection. Le propriétaire est identifié au fondateur de l'État de Trébizonde Alexis 1er Grand Comnène, sur la base des faits formels ainsi que sur les conceptions (idéologie de la résurrection), qui prévalaient auprès des Grecs à l'époque de la domination de Constantinople par les Croisés. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

G 100.5 (EL)
DF 610 (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
JZ 3674 (EL)
JF 1338 (EL)
JC 109 (EL)
JC 348 (EL)
CR 51 (EL)
NB 1293 (EL)
JC (EL)
CR 3499 (EL)
JF (EL)
CD 5001 (EL)
G 100.5 (EN)
DF 610 (EN)
DF 599.8 (EN)
DF 546 (EN)
διοίκηση (EN)
DF 545 (EN)
JZ 3674 (EN)
JF 1338 (EN)
μολυβδόβουλλα (EN)
JC 109 (EN)
JC 348 (EN)
CR 51 (EN)
NB 1293 (EN)
JC (EN)
CR 3499 (EN)
βυζαντινός στρατός (EN)
JF (EN)
CD 5001 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1999-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Τραπεζούντα, 13ος αι. (EN)
Μολυβδόβουλλα (EN)
διοίκηση Τραπεζούντας, 13ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 13; 247-261 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 13; 247-261 (EN)

Copyright (c) 2014 Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.