Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1999 (EN)
Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού (EL)
Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού (EN)

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Πάρις

  Paris Gounaridis Un sceau de plomb d'Alexis 1er Grand ComnèneL'auteur édite un sceau de plomb qui appartenait à Alexis Comnène. Le sceau représente d'un côté le propriétaire, en tenue militaire, à côté de saint Georges et de l'autre, la résurrection. Le propriétaire est identifié au fondateur de l'État de Trébizonde Alexis 1er Grand Comnène, sur la base des faits formels ainsi que sur les conceptions (idéologie de la résurrection), qui prévalaient auprès des Grecs à l'époque de la domination de Constantinople par les Croisés. (EL)
  Paris Gounaridis Un sceau de plomb d'Alexis 1er Grand ComnèneL'auteur édite un sceau de plomb qui appartenait à Alexis Comnène. Le sceau représente d'un côté le propriétaire, en tenue militaire, à côté de saint Georges et de l'autre, la résurrection. Le propriétaire est identifié au fondateur de l'État de Trébizonde Alexis 1er Grand Comnène, sur la base des faits formels ainsi que sur les conceptions (idéologie de la résurrection), qui prévalaient auprès des Grecs à l'époque de la domination de Constantinople par les Croisés. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

G 100.5 (EL)
DF 610 (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
JZ 3674 (EL)
JF 1338 (EL)
JC 109 (EL)
JC 348 (EL)
CR 51 (EL)
NB 1293 (EL)
JC (EL)
CR 3499 (EL)
JF (EL)
CD 5001 (EL)
G 100.5 (EN)
DF 610 (EN)
DF 599.8 (EN)
DF 546 (EN)
διοίκηση (EN)
DF 545 (EN)
JZ 3674 (EN)
JF 1338 (EN)
μολυβδόβουλλα (EN)
JC 109 (EN)
JC 348 (EN)
CR 51 (EN)
NB 1293 (EN)
JC (EN)
CR 3499 (EN)
βυζαντινός στρατός (EN)
JF (EN)
CD 5001 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1999-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Τραπεζούντα, 13ος αι. (EN)
Μολυβδόβουλλα (EN)
διοίκηση Τραπεζούντας, 13ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 13; 247-261 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 13; 247-261 (EN)

Copyright (c) 2014 Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)