Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β'

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὉ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β' (EL)
Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β' (EN)

ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ, Χρατς

Η. BartikianLe curateur de Mantzikert et de l'Ibérie Intérieure et la politique orientale de Basile IISe fondant sur l'indiscutable crédibilité des informations provenant des deux sceaux du curateur royal Michel Kataphlôron (DO 58. 106. 5502 et M-6733), l'auteur réexamine les sources narratives byzantines en les confrontant avec les récits des chroniqueurs arméniens et aboutit à des propositions nouvelles concernant 1) le type correct du nom Mantzikert et la région administrative qu'il représentait 2) le contenu géographique et administratif de l'Ibérie Intérieure et 3) l'étendue de la juridiction de ce fonctionnaire et ses compétences. (EL)
Η. BartikianLe curateur de Mantzikert et de l'Ibérie Intérieure et la politique orientale de Basile IISe fondant sur l'indiscutable crédibilité des informations provenant des deux sceaux du curateur royal Michel Kataphlôron (DO 58. 106. 5502 et M-6733), l'auteur réexamine les sources narratives byzantines en les confrontant avec les récits des chroniqueurs arméniens et aboutit à des propositions nouvelles concernant 1) le type correct du nom Mantzikert et la région administrative qu'il représentait 2) le contenu géographique et administratif de l'Ibérie Intérieure et 3) l'étendue de la juridiction de ce fonctionnaire et ses compétences. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική έρευνα (EN)

DF 540 (EL)
JZ (EL)
G 100.5 (EL)
G 141 (EL)
DF 553 (EL)
HT 1501 (EL)
JF (EL)
JZ 3674 (EL)
DF 549 (EL)
DF 540 (EN)
G 100.5 (EN)
G 141 (EN)
DF 553 (EN)
Έσω Ιβηρία (EN)
Ίβηρες (EN)
HT 1501 (EN)
Αρμένιοι (EN)
JZ 3674 (EN)
DF 549 (EN)
JZ (EN)
Ματζικέρτ (EN)
Μιχαήλ Καταφλώρον (EN)
JF (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές; μολυβδόβουλλα (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος-11ος αι. (EN)
Ιβηρία; Αρμενία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 57-75 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 57-75 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρατς ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.