Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β'

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β' (EL)
Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β' (EN)

ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ, Χρατς

Η. BartikianLe curateur de Mantzikert et de l'Ibérie Intérieure et la politique orientale de Basile IISe fondant sur l'indiscutable crédibilité des informations provenant des deux sceaux du curateur royal Michel Kataphlôron (DO 58. 106. 5502 et M-6733), l'auteur réexamine les sources narratives byzantines en les confrontant avec les récits des chroniqueurs arméniens et aboutit à des propositions nouvelles concernant 1) le type correct du nom Mantzikert et la région administrative qu'il représentait 2) le contenu géographique et administratif de l'Ibérie Intérieure et 3) l'étendue de la juridiction de ce fonctionnaire et ses compétences. (EL)
Η. BartikianLe curateur de Mantzikert et de l'Ibérie Intérieure et la politique orientale de Basile IISe fondant sur l'indiscutable crédibilité des informations provenant des deux sceaux du curateur royal Michel Kataphlôron (DO 58. 106. 5502 et M-6733), l'auteur réexamine les sources narratives byzantines en les confrontant avec les récits des chroniqueurs arméniens et aboutit à des propositions nouvelles concernant 1) le type correct du nom Mantzikert et la région administrative qu'il représentait 2) le contenu géographique et administratif de l'Ibérie Intérieure et 3) l'étendue de la juridiction de ce fonctionnaire et ses compétences. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική έρευνα (EN)

DF 540 (EL)
JZ (EL)
G 100.5 (EL)
G 141 (EL)
DF 553 (EL)
HT 1501 (EL)
JF (EL)
JZ 3674 (EL)
DF 549 (EL)
DF 540 (EN)
G 100.5 (EN)
G 141 (EN)
DF 553 (EN)
Έσω Ιβηρία (EN)
Ίβηρες (EN)
HT 1501 (EN)
Αρμένιοι (EN)
JZ 3674 (EN)
DF 549 (EN)
JZ (EN)
Ματζικέρτ (EN)
Μιχαήλ Καταφλώρον (EN)
JF (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές; μολυβδόβουλλα (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος-11ος αι. (EN)
Ιβηρία; Αρμενία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 57-75 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 57-75 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρατς ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)