Τυμβωρῦχοι καὶ σκυλευτἐς νεκρῶν: Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική και τους ρήτορες στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αιώνα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Τυμβωρῦχοι καὶ σκυλευτἐς νεκρῶν: Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική και τους ρήτορες στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αιώνα (EL)
Τυμβωρῦχοι καὶ σκυλευτἐς νεκρῶν: Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική και τους ρήτορες στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αιώνα (EN)

ΛΟΥΚΑΚΗ, Μαρίνα

  Marina Loukaki Τυμβωρῦχοι and σκυλευτὲς  νεκρῶν: The views  of Nicolaos Kataphloron on rhetoric and the rhetoricians in 12th century ConstantinopleThere were many factors that were conducive to the flourishing of rhetoric in Constantinople during the Comneni and Angeli era. In the preface of an unpublished encomium about a Greek governor, Nikolaos Kataphloron, 12th century maistor of the rhetors and oikoumenikos didaskalos, criticizes the rhetors of his time, without excepting himself, for being occupied in their works, excessively and exclusively, with the word elegance. He particularly rebukes 12 most prolific writers of Constantinople, whose compositions are indeed patchworks of borrowings from ancient literature. These plagiarists, by shamelessly exhibiting their plunder to the public, gain for themselves fame and renown. Our commentary of the passage demonstrates that Kataphloron's views are greatly influenced by the discussion on the worth of rhetoric, which started in antiquity and was resumed by the writers of the Second Sophistic. However, it is interesting to note that Kataphloron reproaches -in a humorous way- 12 specific rhetors, who are not any others but the 12 didaskaloi of the Patriarchate. It is also pointed out that Michael Choniates expresses similar views some years later.  (EL)
  Marina Loukaki Τυμβωρῦχοι and σκυλευτὲς  νεκρῶν: The views  of Nicolaos Kataphloron on rhetoric and the rhetoricians in 12th century ConstantinopleThere were many factors that were conducive to the flourishing of rhetoric in Constantinople during the Comneni and Angeli era. In the preface of an unpublished encomium about a Greek governor, Nikolaos Kataphloron, 12th century maistor of the rhetors and oikoumenikos didaskalos, criticizes the rhetors of his time, without excepting himself, for being occupied in their works, excessively and exclusively, with the word elegance. He particularly rebukes 12 most prolific writers of Constantinople, whose compositions are indeed patchworks of borrowings from ancient literature. These plagiarists, by shamelessly exhibiting their plunder to the public, gain for themselves fame and renown. Our commentary of the passage demonstrates that Kataphloron's views are greatly influenced by the discussion on the worth of rhetoric, which started in antiquity and was resumed by the writers of the Second Sophistic. However, it is interesting to note that Kataphloron reproaches -in a humorous way- 12 specific rhetors, who are not any others but the 12 didaskaloi of the Patriarchate. It is also pointed out that Michael Choniates expresses similar views some years later.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
έκδοση κειμένου; φιλολογική ανάλυση (EN)

P 1 (EL)
P 301 (EL)
PA 5000 (EL)
DF 599.8 (EL)
LA 50 (EL)
P 1 (EN)
P 301 (EN)
PA 5000 (EN)
Νικόλαος Καταφλώρου (EN)
DF 599.8 (EN)
ρήτορες (EN)
LA 50 (EN)
Βυζαντινή ρητορική (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 12ος αι. (EN)
Κωνσταντινούπολη, 12ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 143-166 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 143-166 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρίνα ΛΟΥΚΑΚΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)