Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378) (EL)
Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378) (EN)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Λένος

  Lénos MavrommatisLa pronoia de Monomaque et le litige à propos de Chantax (1333-1378)L'article traite de l'affaire des moulins à eau du village Chantax aux embouchures de Strymon. En effet, un long litige opposa les monastères de Zographou et de Chilandar sur la possession des moulins et de leurs revenus. Nous en distinguons deux phases: a.  L'acte du Prôtos Chariton (1378) qui contient un aphorismos contre les représentants de Chilandar qui avaient présenté des actes falsifiés.b.  Le prôtokynègos Jean Vatatzès avait remis, en tant que recenseur, les revenus des moulins à l'éparchos Michel Monomachos, mais au lieu des 50 il lui remis 102 hyperpres. Il y eut, donc, fraude au détriment du fisc.Plusieurs facteurs ont influencé l'évolution de cette affaire: le pouvois serbe, durant et après le regne de Stefan Dušan, celui du despote Jean Uglieša et, enfin, celui des frères Alexis et Jean, à Christoupolis. (EL)
  Lénos MavrommatisLa pronoia de Monomaque et le litige à propos de Chantax (1333-1378)L'article traite de l'affaire des moulins à eau du village Chantax aux embouchures de Strymon. En effet, un long litige opposa les monastères de Zographou et de Chilandar sur la possession des moulins et de leurs revenus. Nous en distinguons deux phases: a.  L'acte du Prôtos Chariton (1378) qui contient un aphorismos contre les représentants de Chilandar qui avaient présenté des actes falsifiés.b.  Le prôtokynègos Jean Vatatzès avait remis, en tant que recenseur, les revenus des moulins à l'éparchos Michel Monomachos, mais au lieu des 50 il lui remis 102 hyperpres. Il y eut, donc, fraude au détriment du fisc.Plusieurs facteurs ont influencé l'évolution de cette affaire: le pouvois serbe, durant et après le regne de Stefan Dušan, celui du despote Jean Uglieša et, enfin, celui des frères Alexis et Jean, à Christoupolis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική έρευνα; έκδοση εγγράφου (EN)

DF 630 (EL)
CD 921 (EL)
JF (EL)
Μονή Ζωγράφου (EN)
χωριό Χάντακας (EN)
DF 630 (EN)
θεσμός πρόνοιας (EN)
CD 921 (EN)
Μιχαήλ Μονομάχος (EN)
JF (EN)
Μονή Χιλανδαρίου (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μοναστηριακά αρχεία (EN)
Στρυμόνας, 14ος αι. (EN)
ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 257-272 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 257-272 (EN)

Copyright (c) 2014 Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.