Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378) (EL)
Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378) (EN)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Λένος

  Lénos MavrommatisLa pronoia de Monomaque et le litige à propos de Chantax (1333-1378)L'article traite de l'affaire des moulins à eau du village Chantax aux embouchures de Strymon. En effet, un long litige opposa les monastères de Zographou et de Chilandar sur la possession des moulins et de leurs revenus. Nous en distinguons deux phases: a.  L'acte du Prôtos Chariton (1378) qui contient un aphorismos contre les représentants de Chilandar qui avaient présenté des actes falsifiés.b.  Le prôtokynègos Jean Vatatzès avait remis, en tant que recenseur, les revenus des moulins à l'éparchos Michel Monomachos, mais au lieu des 50 il lui remis 102 hyperpres. Il y eut, donc, fraude au détriment du fisc.Plusieurs facteurs ont influencé l'évolution de cette affaire: le pouvois serbe, durant et après le regne de Stefan Dušan, celui du despote Jean Uglieša et, enfin, celui des frères Alexis et Jean, à Christoupolis. (EL)
  Lénos MavrommatisLa pronoia de Monomaque et le litige à propos de Chantax (1333-1378)L'article traite de l'affaire des moulins à eau du village Chantax aux embouchures de Strymon. En effet, un long litige opposa les monastères de Zographou et de Chilandar sur la possession des moulins et de leurs revenus. Nous en distinguons deux phases: a.  L'acte du Prôtos Chariton (1378) qui contient un aphorismos contre les représentants de Chilandar qui avaient présenté des actes falsifiés.b.  Le prôtokynègos Jean Vatatzès avait remis, en tant que recenseur, les revenus des moulins à l'éparchos Michel Monomachos, mais au lieu des 50 il lui remis 102 hyperpres. Il y eut, donc, fraude au détriment du fisc.Plusieurs facteurs ont influencé l'évolution de cette affaire: le pouvois serbe, durant et après le regne de Stefan Dušan, celui du despote Jean Uglieša et, enfin, celui des frères Alexis et Jean, à Christoupolis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική έρευνα; έκδοση εγγράφου (EN)

DF 630 (EL)
CD 921 (EL)
JF (EL)
Μονή Ζωγράφου (EN)
χωριό Χάντακας (EN)
DF 630 (EN)
θεσμός πρόνοιας (EN)
CD 921 (EN)
Μιχαήλ Μονομάχος (EN)
JF (EN)
Μονή Χιλανδαρίου (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μοναστηριακά αρχεία (EN)
Στρυμόνας, 14ος αι. (EN)
ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 257-272 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 257-272 (EN)

Copyright (c) 2014 Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)