Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου (EL)
Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου (EN)

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, Μαρία

  Maria GerolymatouTurcs en Asie Mineure. Commentaire sur le remaniement d'un miracle de saint ThéodoreChrysippos de Jérusalem est l'auteur du plus ancien recueil de miracles de saint Théodore (Ve siècle). Dans cet article est traité le premier de ces miracles qui connut quatre remaniements. Le troisième et le quatrième remaniement présentent un intérêt particulier, puisqu'ils adaptent le contenu du miracle de Chrysippos au contexte politico-économique de l'Asie Mineure à l'époque de l'apparition des Turcs au Xle siècle. Ils font l'écho de l'immigration turcomane en Asie Mineure, des contacts développés avec la population indigène ainsi que des incursions turcomanes dans la région pontique. (EL)
  Maria GerolymatouTurcs en Asie Mineure. Commentaire sur le remaniement d'un miracle de saint ThéodoreChrysippos de Jérusalem est l'auteur du plus ancien recueil de miracles de saint Théodore (Ve siècle). Dans cet article est traité le premier de ces miracles qui connut quatre remaniements. Le troisième et le quatrième remaniement présentent un intérêt particulier, puisqu'ils adaptent le contenu du miracle de Chrysippos au contexte politico-économique de l'Asie Mineure à l'époque de l'apparition des Turcs au Xle siècle. Ils font l'écho de l'immigration turcomane en Asie Mineure, des contacts développés avec la population indigène ainsi que des incursions turcomanes dans la région pontique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση γραπτών πηγών (EN)

DF 599.8 (EL)
DF 546 (EL)
BR 60 (EL)
DF 599.8 (EN)
Άγιος Θεόδωρος (EN)
DF 546 (EN)
Μικρά Ασία (EN)
Τούρκοι (EN)
Χρύσιππος ιεροσολύμων (EN)
BR 60 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
γραπτές πηγές (αγιολογικές, ιστορικές) (EN)
Μικρά Ασία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 273-290 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 273-290 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)