Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεοδώρα και Θεόκτιστος (EL)
Θεοδώρα και Θεόκτιστος (EN)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κατερίνα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

D (EL)
Βάρδας (EN)
αυτοκράτειρα Θεοδώρα (EN)
Θεόκτιστος (EN)
D (EN)
αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ (EN)
γυναίκες (EN)
Μανουήλ (EN)
βυζαντινές αυτοκράτειρες (EN)
ευνούχοι (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζάντιο, 9ος αι. (EN)
Εικονομαχία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 67-76 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 67-76 (EN)

Copyright (c) 2014 Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.