Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοL᾽aristocratie et le commerce (IΧe-XIIe siècles) (EL)
L᾽aristocratie et le commerce (IΧe-XIIe siècles) (EN)

GEROLYMATOU, Maria

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική έρευνα (EN)

DF 599.8 (EL)
DF 553 (EL)
HT 601 (EL)
HF (EL)
αριστοκρατία (EN)
DF 599.8 (EN)
DF 553 (EN)
εμπόριο (EN)
HT 601 (EN)
Βυζάντιο (EN)
HF (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζάντιο, 9ος-12ος αι. (EN)
γραπτές πηγές (ιστορικοί) (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος-12ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 77-89 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 77-89 (EN)

Copyright (c) 2014 Maria GEROLYMATOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.