Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοL᾽aristocratie et le commerce (IΧe-XIIe siècles) (EL)
L᾽aristocratie et le commerce (IΧe-XIIe siècles) (EN)

GEROLYMATOU, Maria

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική έρευνα (EN)

αριστοκρατία (EN)
εμπόριο (EN)
Βυζάντιο (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζάντιο, 9ος-12ος αι. (EN)
γραπτές πηγές (ιστορικοί) (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος-12ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 77-89 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 77-89 (EN)

Copyright (c) 2014 Maria GEROLYMATOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.