Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα (EL)
Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα (EN)

ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ, Σταυρούλα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση υλικού (EN)

DF 599.8 (EL)
DF 553 (EL)
LA 5 (EL)
LA 50 (EL)
DF 599.8 (EN)
DF 553 (EN)
LA 5 (EN)
εκπαίδευση (EN)
LA 50 (EN)
σχεδιογραφία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος (EN)
Βυζάντιο, 11ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 149-159 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 149-159 (EN)

Copyright (c) 2014 Σταυρούλα ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.