Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Strategos Paul and the Archonts of the Westerners (EL)
The Strategos Paul and the Archonts of the Westerners (EN)

ŽIVKOVIĆ, Tibor

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
historical Inquiry (EN)

Serbs (EN)
rebellion (EN)
Byzantine Sicily (EN)
byzantine army (EN)
Croats (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

literary texts (EN)
Sicily; Balkans, 8th c. A. D. (EN)
Middle Byzantine (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 161-176 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 161-176 (EN)

Copyright (c) 2014 Tibor ŽIVKOVIĆ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.