Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ τύχη της Ρόδου τον ΙΓ΄ αιώνα (EL)
Η τύχη της Ρόδου τον ΙΓ΄ αιώνα (EN)

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Πάρις

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

DF 610 (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 546 (EL)
DF 501 (EL)
Βατάτζης (EN)
Αυτοκρατορία Νίκαιας (EN)
DF 610 (EN)
DF 599.8 (EN)
Ρόδος (EN)
DF 546 (EN)
DF 501 (EN)
Γαβαλάς (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ρόδος, 13ος αι. (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
φιλολογικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 177-182 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 177-182 (EN)

Copyright (c) 2014 Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.