Έλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη (EL)
Έλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη (EN)

ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Χαράλαμπος

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

HD 101 (EL)
D 111 (EL)
CD 921 (EL)
DF 501 (EL)
D 200 (EL)
HM 706 (EL)
HT (EL)
φέουδο (EN)
HD 101 (EN)
φεουδάρχης (EN)
D 111 (EN)
Βενετία (EN)
βενετικές αποικίες (EN)
CD 921 (EN)
DF 501 (EN)
D 200 (EN)
HM 706 (EN)
HT (EN)
γαιοκτησία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κρήτη, 13ος-14ος αι. (EN)
έγγραφα (EN)
Ύστερος Μεσαίωνας (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 195-227 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 195-227 (EN)

Copyright (c) 2014 Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.