Η Παντάνασσα της Γερουμάνας. Ένα μνημείο των Ιωαννιτών Ιπποτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Παντάνασσα της Γερουμάνας. Ένα μνημείο των Ιωαννιτών Ιπποτών (EL)
Η Παντάνασσα της Γερουμάνας. Ένα μνημείο των Ιωαννιτών Ιπποτών (EN)

ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ, Ασπασία

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχαιολογία (EN)

NA (EL)
NA 4590 (EL)
NA (EN)
Ύστερη βυζαντινή Πελοπόννησος (EN)
Παντάνασσα Γερουμάνας (EN)
NA 4590 (EN)
Ιωαννίτες (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχιτεκτονική και οικοδομική παρατήρηση (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
Πελοπόννησος, 14ος-15ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 16; 357-378 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 16; 357-378 (EN)

Copyright (c) 2014 Ασπασία ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.