Ἰωάννης Σταυράκιος: Ἕνας λόγιος στὴ Θεσσαλονίκη τῆς πρώιμης Παλαιολόγειας ἐποχῆς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἸωάννης Σταυράκιος: Ἕνας λόγιος στὴ Θεσσαλονίκη τῆς πρώιμης Παλαιολόγειας ἐποχῆς (EL)
Ἰωάννης Σταυράκιος: Ἕνας λόγιος στὴ Θεσσαλονίκη τῆς πρώιμης Παλαιολόγειας ἐποχῆς (EN)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Ελεωνόρα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική αναζήτηση (EN)

P 1 (EL)
BL 630 (EL)
PN 4400 (EL)
DF 630 (EL)
PA 1 (EL)
DF 548 (EL)
Z 110 (EL)
Z 40 (EL)
Z 43 (EL)
Z 657 (EL)
PN 441 (EL)
Z 679 (EL)
P 301 (EL)
Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
PA 5000 (EL)
PA 3000 (EL)
BL 72 (EL)
PN 4001 (EL)
PA 1000 (EL)
Z 729 (EL)
PN (EL)
PN 4400 (EN)
DF 630 (EN)
Z 110 (EN)
Βιογραφία (EN)
Z 657 (EN)
PN 441 (EN)
Z 679 (EN)
P 301 (EN)
Βυζάντιο και Παπωσύνη, 1261-1453. Παλαιολόγοι. Βιβλία-Βιβλιοθήκες. Κλασική Φιλολογία. Παιδεία (EN)
Z 237 (EN)
PA 5000 (EN)
PA 3000 (EN)
Εκκλησιαστική διοίκηση (EN)
PA 1000 (EN)
P 1 (EN)
BL 630 (EN)
PA 1 (EN)
DF 548 (EN)
Z 40 (EN)
Z 43 (EN)
Z 105 (EN)
BL 72 (EN)
PN 4001 (EN)
Z 729 (EN)
PN (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, 13ος αι. (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
Επιστολές; Ρητορικά κείμενα; Ιστοριογραφικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 16; 379-394 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 16; 379-394 (EN)

Copyright (c) 2014 Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.