Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα (EL)
Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα (EN)

ΚΟΥΜΟΥΣΗ, Αναστασία
ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Αφέντρα

No abstractsss (EL)
No abstractsss (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχαιολογία (EN)

CC (EL)
CD 5001 (EL)
CC (EN)
αρτοσφραγίδα (EN)
Πάτρα (EN)
παγόνι (EN)
ευχαριστιακός άρτος (EN)
CD 5001 (EN)
σφραγίδα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
σφραγίδες (EN)
Πάτρα, 6ος-7ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 17; 9-21 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 17; 9-21 (EN)

Copyright (c) 2014 Αναστασία ΚΟΥΜΟΥΣΗ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.