Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα (EL)
Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα (EN)

ΚΟΥΜΟΥΣΗ, Αναστασία
ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Αφέντρα

No abstractsss (EL)
No abstractsss (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχαιολογία (EN)

CC (EL)
CD 5001 (EL)
CC (EN)
αρτοσφραγίδα (EN)
Πάτρα (EN)
παγόνι (EN)
ευχαριστιακός άρτος (EN)
CD 5001 (EN)
σφραγίδα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
σφραγίδες (EN)
Πάτρα, 6ος-7ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 17; 9-21 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 17; 9-21 (EN)

Copyright (c) 2014 Αναστασία ΚΟΥΜΟΥΣΗ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)