Γλυπτά των «Σκοτεινών» Χρόνων στη νέα μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Γλυπτά των «Σκοτεινών» Χρόνων στη νέα μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (EL)
Γλυπτά των «Σκοτεινών» Χρόνων στη νέα μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (EN)

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Νικολέττα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχαιολογία (EN)

CC (EL)
CB (EL)
CC (EN)
θωράκιο (EN)
επίκρανο (EN)
διακόσμηση (EN)
υπέρθυρο (EN)
κιονόκρανο (EN)
CB (EN)
γλυπτά (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος (EN)
Αθήνα, 7ος-αρχές 9ου αι. (EN)
γλυπτά (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 17; 23-48 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 17; 23-48 (EN)

Copyright (c) 2014 Νικολέττα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)