Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοUspenskij's Taktikon and the Theme of Dalmatia (EL)
Uspenskij's Taktikon and the Theme of Dalmatia (EN)

ŽIVKOVIĆ, Tibor

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Historical Inquiry (EN)

JF 1338 (EL)
NK 600 (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
Dyrrachium (EN)
Theme of Chaldia (EN)
JF 1338 (EN)
archontia (EN)
Theme of Crete (EN)
NK 600 (EN)
DF 546 (EN)
DF 545 (EN)
Unspenskij's Taktikon (EN)
Klimata (= Cherson) (EN)
Theme of Dalmatia (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Dalmatia, ninth century A. D. (EN)
literary texts (EN)
Middle Byzantine (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 17; 49-85 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 17; 49-85 (EN)

Copyright (c) 2014 Tibor ŽIVKOVIĆ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.