Η πολιτική του Βασιλείου Λακαπηνού έναντι της Δύσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Η πολιτική του Βασιλείου Λακαπηνού έναντι της Δύσης (EL)
Η πολιτική του Βασιλείου Λακαπηνού έναντι της Δύσης (EN)

ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Βασιλική

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

D 25 (EL)
DF 548 (EL)
NK 600 (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
D 25 (EN)
εξωτερική πολιτική (EN)
Βασίλειος Β΄ (EN)
DF 548 (EN)
Βασίλειος Λακαπηνός (EN)
NK 600 (EN)
DF 546 (EN)
Νικηφόρος Β΄ Φωκάς (EN)
DF 545 (EN)
Διπλωματία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

γραπτές πηγές (EN)
Ν. Ιταλία, 10ος αι. (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 17; 111-129 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 17; 111-129 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)