Η αναδιοργάνωση των θεμάτων στη Μικρά Ασία τον δωδέκατο αιώνα και το θέμα Μυλάσσης και Μελανουδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αναδιοργάνωση των θεμάτων στη Μικρά Ασία τον δωδέκατο αιώνα και το θέμα Μυλάσσης και Μελανουδίου (EL)
Η αναδιοργάνωση των θεμάτων στη Μικρά Ασία τον δωδέκατο αιώνα και το θέμα Μυλάσσης και Μελανουδίου (EN)

ΡΑΓΙΑ, Έφη

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

JF 1338 (EL)
D (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 546 (EL)
CD 921 (EL)
DF 545 (EL)
D (EN)
DF 599.8 (EN)
Μελανουδίου θέμα (EN)
κατεπάνω/κατεπανίκια (EN)
DF 546 (EN)
DF 545 (EN)
μονή Θεοτόκου του Στύλου (EN)
Θρακησίων θέμα (EN)
JF 1338 (EN)
μονή Θεοτόκου Λεμβιώτισσας (EN)
CD 921 (EN)
Μικρά Ασία (EN)
Μυλάσσης θέμα (EN)
επαρχιακή διοίκηση (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Δυτική Μικρά Ασία, 12ος αι. (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
γραπτές πηγές; μοναστηριακά αρχεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 17; 223-238 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 17; 223-238 (EN)

Copyright (c) 2014 Έφη ΡΑΓΙΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.