Οι "Κατηχήσεις" του Μιχαήλ Χωνιάτη. Χρονολόγηση και ιστορική προσέγγιση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Οι "Κατηχήσεις" του Μιχαήλ Χωνιάτη. Χρονολόγηση και ιστορική προσέγγιση (EL)
Οι "Κατηχήσεις" του Μιχαήλ Χωνιάτη. Χρονολόγηση και ιστορική προσέγγιση (EN)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, Καλλιόπη

Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών/Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)

THE CATECHISMS OF MICHAEL CHONIATES. DATING AND HISTORICAL APPROACH  The Catechisms of Michael Choniates, archbishop of Athens, are included in Spyridon Lampros’ Archive, who first studied the sources in 1906 and transcribed the texts from the manuscript Mosquensis Synodalis 218 (olim 230) and 219 (olim 262). Although he prepared a critical edition, he did not proceed with publishing. Eventually, his work has been digitized and the researcher can visit the Archive online through the website of the Laboratory of Digital Recording of the Public and Private Life of the Byzantines of the University of Athens (http://lamprosarcheio.arch.uoa.gr).   The Catechisms are mainly, yet not exclusively, works of religious ethics; they also address the socioeconomic issues of the city of Athens at the end of the 12th century, and thus can be used as a supplementary source for this period. Indeed, the Catechisms offer a comprehensive account of the burdens endured by the Athenians, caused by the exploitative activities of state tax officers, usurers and pirates. On a different perspective, Choniates argues how adverse social conditions, such as poverty, immigration, and land tresspassing, modulate the social fabric and interpersonal relations. Although many of these issues are omitted or very briefly mentioned in other texts, they are clarified in the Catechisms. (EL)
THE CATECHISMS OF MICHAEL CHONIATES. DATING AND HISTORICAL APPROACH  The Catechisms of Michael Choniates, archbishop of Athens, are included in Spyridon Lampros’ Archive, who first studied the sources in 1906 and transcribed the texts from the manuscript Mosquensis Synodalis 218 (olim 230) and 219 (olim 262). Although he prepared a critical edition, he did not proceed with publishing. Eventually, his work has been digitized and the researcher can visit the Archive online through the website of the Laboratory of Digital Recording of the Public and Private Life of the Byzantines of the University of Athens (http://lamprosarcheio.arch.uoa.gr).   The Catechisms are mainly, yet not exclusively, works of religious ethics; they also address the socioeconomic issues of the city of Athens at the end of the 12th century, and thus can be used as a supplementary source for this period. Indeed, the Catechisms offer a comprehensive account of the burdens endured by the Athenians, caused by the exploitative activities of state tax officers, usurers and pirates. On a different perspective, Choniates argues how adverse social conditions, such as poverty, immigration, and land tresspassing, modulate the social fabric and interpersonal relations. Although many of these issues are omitted or very briefly mentioned in other texts, they are clarified in the Catechisms. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση, χρονολόγηση (EL)

Κατηχήσεις, Αθήνα, Χωνιάτης, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, τοκογλυφία, πειρατεία, οικονομία (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 599.8 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek
English

2010-06-11


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μεσοβυζαντινή-υστεροβυζαντίνή περίοδος (EL)
Κατηχήσεις (EL)
Αθήνα (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 39-66 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 39-66 (EN)

Copyright (c) 2014 Καλλιόπη ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)