Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAndronikos I Komnenos: A Greek Tragedy (EL)
Andronikos I Komnenos: A Greek Tragedy (EN)

MAGOULIAS, Harry J.

The Annals of Niketas Choniates depict Emperor Andronikos I Komnenos (1183-1185) in certain aspects of his lifestyle as a mirror image of his first cousin, Emperor Manuel I Komnenos (1143-1180). The life and death of Andronikos I Komnenos provide us with a window into the aesthetic, moral, intellectual, religious, economic and emotional world of Byzantine society in the 12th century. It was thanks to the Byzantine empire that the ancient texts were preserved and transmitted. Ancient Greek culture and reason, in particular, continued to inform Christian values while, at the same time, both could be in radical conflict. The tragic reign of Andronikos as presented by Niketas Choniates conforms to Aristotle's principles of classical drama, but there is a fundamental disagreement between the author of the Poetics and the historian as to what constitutes tragedy, which underlines this conflict. (EL)
The Annals of Niketas Choniates depict Emperor Andronikos I Komnenos (1183-1185) in certain aspects of his lifestyle as a mirror image of his first cousin, Emperor Manuel I Komnenos (1143-1180). The life and death of Andronikos I Komnenos provide us with a window into the aesthetic, moral, intellectual, religious, economic and emotional world of Byzantine society in the 12th century. It was thanks to the Byzantine empire that the ancient texts were preserved and transmitted. Ancient Greek culture and reason, in particular, continued to inform Christian values while, at the same time, both could be in radical conflict. The tragic reign of Andronikos as presented by Niketas Choniates conforms to Aristotle's principles of classical drama, but there is a fundamental disagreement between the author of the Poetics and the historian as to what constitutes tragedy, which underlines this conflict. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Historical Inquiry (EN)

DF 599.8 (EL)
Andronikos I Komnenos (EN)
DF 599.8 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2011-12-23


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Constantinople, Twelfth Century A.D. (EN)
Literary texts (EN)
Middle Byzantine (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 101-136 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 101-136 (EN)

Copyright (c) 2014 Harry J. MAGOULIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.