Το μολυβδόβουλλο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου «Τοῖς ἀθετοῦσι τὴν δίκην τοῦ σεκρέτου…»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο μολυβδόβουλλο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου «Τοῖς ἀθετοῦσι τὴν δίκην τοῦ σεκρέτου…» (EL)
Το μολυβδόβουλλο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου «Τοῖς ἀθετοῦσι τὴν δίκην τοῦ σεκρέτου…» (EN)

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ, Ανδρέας Ε.

   REMARKS ON THE SEAL OF MICHAEL VIII PALAIOLOGOS «Τοῖς ἀθετοῦσι τὴν δίκην τοῦ σεκρέτου…» After the recapture of Constantinople (1261) Michael VIII Palaiologos created a sekreton that functioned as permanent court of justice. Its institution is testified by a seal from the former collection of George Zacos, which now belongs to the Numismatic Museum of Athens. In this paper we republish this seal and make some remarks on the iconography and the metrical inscription of the obverse. In our view, it is the type of Theotokos Episkepsis (Virgo orans with the medallion of Christ on her bust) that is depicted on the obverse of the seal and not that of Blachernitissa as it has been maintained so far. It follows that the connection between the Blachernitissa type and justice administration, based on the testimony of this seal and other primary sources, can no longer be retained. Regarding the last word of the metrical inscription on the obverse it is also suggested that, except for “κάκης”, which has been recently suggested, “κἄλλη” can complement the inscription text.  (EL)
   REMARKS ON THE SEAL OF MICHAEL VIII PALAIOLOGOS «Τοῖς ἀθετοῦσι τὴν δίκην τοῦ σεκρέτου…» After the recapture of Constantinople (1261) Michael VIII Palaiologos created a sekreton that functioned as permanent court of justice. Its institution is testified by a seal from the former collection of George Zacos, which now belongs to the Numismatic Museum of Athens. In this paper we republish this seal and make some remarks on the iconography and the metrical inscription of the obverse. In our view, it is the type of Theotokos Episkepsis (Virgo orans with the medallion of Christ on her bust) that is depicted on the obverse of the seal and not that of Blachernitissa as it has been maintained so far. It follows that the connection between the Blachernitissa type and justice administration, based on the testimony of this seal and other primary sources, can no longer be retained. Regarding the last word of the metrical inscription on the obverse it is also suggested that, except for “κάκης”, which has been recently suggested, “κἄλλη” can complement the inscription text.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Επανέκδοση σφραγίδας, ιστορική ανάλυση (EL)

Μιχαήλ Η΄ , σέκρετον, μολυβδόβουλλο, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών (EL)
Κ 155 (EL)
DF 630 (EL)
CD 5001 (EL)
Κ 155 (EN)
DF 630 (EN)
CD 5001 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2012-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Σφραγίδες, εικόνες, βυζαντινοί συγγραφείς (EL)
Παλαιολόγεια περίοδος (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 11-30 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 11-30 (EN)

Copyright (c) 2014 Ανδρέας Ε. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.