Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453) (EL)
Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453) (EN)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Σ.

Αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας κάθε ένοπλης δύναμης, το ζήτημα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Βυζάντιο έχει σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί από τη νεώτερη έρευνα. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη στρατιωτική εκπαίδευση στο ύστερο Βυζάντιο και παρά την έλλειψη στρατιωτικών εγχειρίδιων, σχηματίζεται μια αρκετά σαφής εικόνα των μεθόδων εκπαίδευσης. Τα αθλητικά παιχνίδια, το κυνήγι και οι κονταρομαχίες αποτελούσαν μορφές στρατιωτικής εκγύμνασης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες μεταξύ των μελών της ανώτερης τάξης και του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Τέλος, διερευνάται η σχέση μεταξύ της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του ύστερου βυζαντινού στρατού, σε συνδυασμό με το σύστημα της πρόνοιας. (EL)
Αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας κάθε ένοπλης δύναμης, το ζήτημα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Βυζάντιο έχει σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί από τη νεώτερη έρευνα. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη στρατιωτική εκπαίδευση στο ύστερο Βυζάντιο και παρά την έλλειψη στρατιωτικών εγχειρίδιων, σχηματίζεται μια αρκετά σαφής εικόνα των μεθόδων εκπαίδευσης. Τα αθλητικά παιχνίδια, το κυνήγι και οι κονταρομαχίες αποτελούσαν μορφές στρατιωτικής εκγύμνασης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες μεταξύ των μελών της ανώτερης τάξης και του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Τέλος, διερευνάται η σχέση μεταξύ της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του ύστερου βυζαντινού στρατού, σε συνδυασμό με το σύστημα της πρόνοιας. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EL)

στρατιωτική ιστορία Βυζαντίου, στρατιωτική εκπαίδευση (EL)
D 200 (EL)
D 25a (EL)
D 200 (EN)
D 25a (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2013-01-04


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1204-1453 (EL)
ιστορικά κείμενα, λόγοι, εγκώμια, φιλοσοφικά κείμενα (EL)
Αυτοκρατορία Νίκαιας, Βυζαντινή Αυτοκρατορία (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 157-171 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 157-171 (EN)

Copyright (c) 2014 Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.