Ο Ῥώμης ἄναξ στην επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγία, αυτοκρατορική πολιτική και ιδεολογία στα χρόνια του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ο Ῥώμης ἄναξ στην επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγία, αυτοκρατορική πολιτική και ιδεολογία στα χρόνια του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. (EL)
Ο Ῥώμης ἄναξ στην επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγία, αυτοκρατορική πολιτική και ιδεολογία στα χρόνια του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. (EN)

ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Βασιλική Α.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί μια δημοσιευμένη αλλά σχετικά άγνωστη επιγραφή ανακαίνισης του Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, που αναφέρει ως χορηγό κάποιο αυτοκράτορα Μιχαήλ. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει ταυτίσει τον εν λόγω ηγεμόνα με τον Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγο και έχει χρονολογήσει το έργο γύρω στα 1320. Στόχος του άρθρου είναι να προτείνει ότι ο αυτοκράτορας που ανακαινίζει το ναό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης είναι ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος και να εντάξει το έργο στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής του για την αναβίωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. (EL)
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί μια δημοσιευμένη αλλά σχετικά άγνωστη επιγραφή ανακαίνισης του Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, που αναφέρει ως χορηγό κάποιο αυτοκράτορα Μιχαήλ. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει ταυτίσει τον εν λόγω ηγεμόνα με τον Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγο και έχει χρονολογήσει το έργο γύρω στα 1320. Στόχος του άρθρου είναι να προτείνει ότι ο αυτοκράτορας που ανακαινίζει το ναό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης είναι ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος και να εντάξει το έργο στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής του για την αναβίωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση, Αρχαιολογία (EL)

DF 630 (EL)
NA 100 (EL)
CN (EL)
Αγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης, Χορηγός, Κτητορική Επιγραφή (EL)
DF 630 (EN)
NA 100 (EN)
CN (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2013-07-24


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Θεσσαλονίκη (EL)
Επιγραφή (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 11-31 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 11-31 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική Α. ΦΩΣΚΟΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)