Παρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή. (EL)
Παρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή. (EN)

ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος

SOME OBSERVATIONS ON CONSTANTINE MANASSES' ITINERARY. ΤHE MOTIFS OF THE TEMPEST AND THE DRAUGHT The purpose of this paper is to present and examine two key-motifs - that of the tempest and the drought-in Constantine Manasses’ Itinerary -a 12th century poem reciting the narrator’s dreadful experiences during his trip to Palestine, on an official mission by emperor Manuel Komnenos In the four chapters of the poem, these two motifs are treated in a literate, as well as a figurative way (as far as the tempest is concerned, a topos in the 12th century literature), in order to convey the narrator’s own misfortunes and woes, including the two illnesses he suffered from, while residing in Tyros and Cyprus, respectively. Furthermore, the presence and the combination of the aforementioned motifs hold a significant position in the macrostructure of the Itinerary. Among other things, the study of the way Manasses uses these motifs intents to highlight the poet’s skilful art. (EL)
SOME OBSERVATIONS ON CONSTANTINE MANASSES' ITINERARY.ΤHE MOTIFS OF THE TEMPEST AND THE DRAUGHTThe purpose of this paper is to present and examine two key-motifs - that of the tempest and the drought-in Constantine Manasses’ Itinerary -a 12th century poem reciting the narrator’s dreadful experiences during his trip to Palestine, on an official mission by emperor Manuel Komnenos In the four chapters of the poem, these two motifs are treated in a literate, as well as a figurative way (as far as the tempest is concerned, a topos in the 12th century literature), in order to convey the narrator’s own misfortunes and woes, including the two illnesses he suffered from, while residing in Tyros and Cyprus, respectively. Furthermore, the presence and the combination of the aforementioned motifs hold a significant position in the macrostructure of the Itinerary. Among other things, the study of the way Manasses uses these motifs intents to highlight the poet’s skilful art. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οδοιπορικόν, Μανασσής, τρικυμία, ξηρασία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2013-10-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 33-43 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 33-43 (EN)

Copyright (c) 2014 Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.