Παρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Παρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή. (EL)
Παρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή. (EN)

ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος

SOME OBSERVATIONS ON CONSTANTINE MANASSES' ITINERARY. ΤHE MOTIFS OF THE TEMPEST AND THE DRAUGHT The purpose of this paper is to present and examine two key-motifs - that of the tempest and the drought-in Constantine Manasses’ Itinerary -a 12th century poem reciting the narrator’s dreadful experiences during his trip to Palestine, on an official mission by emperor Manuel Komnenos In the four chapters of the poem, these two motifs are treated in a literate, as well as a figurative way (as far as the tempest is concerned, a topos in the 12th century literature), in order to convey the narrator’s own misfortunes and woes, including the two illnesses he suffered from, while residing in Tyros and Cyprus, respectively. Furthermore, the presence and the combination of the aforementioned motifs hold a significant position in the macrostructure of the Itinerary. Among other things, the study of the way Manasses uses these motifs intents to highlight the poet’s skilful art. (EL)
SOME OBSERVATIONS ON CONSTANTINE MANASSES' ITINERARY.ΤHE MOTIFS OF THE TEMPEST AND THE DRAUGHTThe purpose of this paper is to present and examine two key-motifs - that of the tempest and the drought-in Constantine Manasses’ Itinerary -a 12th century poem reciting the narrator’s dreadful experiences during his trip to Palestine, on an official mission by emperor Manuel Komnenos In the four chapters of the poem, these two motifs are treated in a literate, as well as a figurative way (as far as the tempest is concerned, a topos in the 12th century literature), in order to convey the narrator’s own misfortunes and woes, including the two illnesses he suffered from, while residing in Tyros and Cyprus, respectively. Furthermore, the presence and the combination of the aforementioned motifs hold a significant position in the macrostructure of the Itinerary. Among other things, the study of the way Manasses uses these motifs intents to highlight the poet’s skilful art. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οδοιπορικόν, Μανασσής, τρικυμία, ξηρασία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2013-10-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 33-43 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 33-43 (EN)

Copyright (c) 2014 Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)