Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται) (EL)
Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται) (EN)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, Παντελής

In the present study the author tries to examine two medieval place names of the Crimea: Aloustou (Ἀλούστου) and Parthenitai (Παρθενίται). The Greek name Aloustou is in genitive and it should originally be a place name formed by a personal name or rather a nick name aloustos (ἄλουστος). In the late Middle Ages the name changed to Alusta (Ἀλούστα), thus becoming a female one. The loss of the initial a- in the name (Lusta) attested in some Latin and Italian documents can be explained. The name Parthenitai (in plural) is actually a place name formed by an ethnic name Parthenitai. The ethnic name derived from a place name Parthenion (Παρθένιον). In the late Middle Ages the name Parthenitai also changed to a female one, Parthenita (Παρθενίτα). (EL)
In the present study the author tries to examine two medieval place names of the Crimea: Aloustou (Ἀλούστου) and Parthenitai (Παρθενίται). The Greek name Aloustou is in genitive and it should originally be a place name formed by a personal name or rather a nick name aloustos (ἄλουστος). In the late Middle Ages the name changed to Alusta (Ἀλούστα), thus becoming a female one. The loss of the initial a- in the name (Lusta) attested in some Latin and Italian documents can be explained. The name Parthenitai (in plural) is actually a place name formed by an ethnic name Parthenitai. The ethnic name derived from a place name Parthenion (Παρθένιον). In the late Middle Ages the name Parthenitai also changed to a female one, Parthenita (Παρθενίτα). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

P 321 (EL)
βυζαντινή Κριμαία, Αλούστου, Παρθενίται, τοπωνύμια, ετυμολογία (EL)
P 321 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2014-02-21


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κριμαία (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 201-216 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 201-216 (EN)

Copyright (c) 2014 Παντελής ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.