Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας) (EL)
Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας) (EN)

ΠΑΛΛΗΣ, Γεώργιος Νέστορος

Στο άρθρο επιχειρείται η κατά το δυνατόν αναπαράσταση της οικιστικής οργάνωσης του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, μέσα από την εξέταση των σωζόμενων μνημείων και αρχαιολογικών τεκμηρίων, αλλά και από τις διαθέσιμες γραπτές πηγές. Σχολιάζονται ζητήματα όπως η χωροθέτηση και η πολεοδομική οργάνωση των μικρών περιφερειακών οικισμών, οι παραγωγικές δραστηριότητες, η συμβολή του μοναχισμού, η κοσμική και η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. (EL)
Στο άρθρο επιχειρείται η κατά το δυνατόν αναπαράσταση της οικιστικής οργάνωσης του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, μέσα από την εξέταση των σωζόμενων μνημείων και αρχαιολογικών τεκμηρίων, αλλά και από τις διαθέσιμες γραπτές πηγές. Σχολιάζονται ζητήματα όπως η χωροθέτηση και η πολεοδομική οργάνωση των μικρών περιφερειακών οικισμών, οι παραγωγικές δραστηριότητες, η συμβολή του μοναχισμού, η κοσμική και η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχαιολογία, ιστορικές πηγές (EL)

CC (EL)
Βυζαντινή Αττική, οικισμοί, μονές (EL)
CC (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2014-01-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αττική (EL)
Αρχαιολογικά τεκμήρια (EL)
Μεσοβυζαντινή περίοδος (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 105-182 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 105-182 (EN)

Copyright (c) 2014 Γεώργιος Νέστορος ΠΑΛΛΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)