Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων (EL)
Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων (EN)

ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαρία

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (EL)

Το θέμα της παραχώρησης προνομίων έχει συζητηθεί επανειλημμένως. Λιγότερο γνωστή είναι η εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες, που αποσκοπούσε στην αύξηση της καλλιεργήσιμης γης. Αντικείμενο της παραχώρησης ήταν συνήθως σπόριμη γη και οι αγρότες που ευνοήθηκαν κατοικούσαν κυρίως σε χωριά της Μακεδονίας αλλά και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και στη Λήμνο. Συμπεραίνω ότι στους αγρότες παραχωρήθηκε η κυριότητα της γης, εφόσον για τη γη αυτή οι αγρότες πλήρωναν φόρο. Η πιο πάνω ενέργεια θα έπρεπε να ενταχθεί στην ευρύτερη κρατική πολιτική που εφάρμοσαν οι Παλαιολόγοι και που αποσκοπούσε στην παραχώρηση προνομίων, τα οποία παρότρυναν τους υπηκόους να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν τους υφιστάμενους φυσικούς πόρους και κυρίως, να επιδοθούν στην καλλιέργεια της γης προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την απώλεια των ανατολικών επαρχιών.   (EL)
Το θέμα της παραχώρησης προνομίων έχει συζητηθεί επανειλημμένως. Λιγότερο γνωστή είναι η εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες, που αποσκοπούσε στην αύξηση της καλλιεργήσιμης γης. Αντικείμενο της παραχώρησης ήταν συνήθως σπόριμη γη και οι αγρότες που ευνοήθηκαν κατοικούσαν κυρίως σε χωριά της Μακεδονίας αλλά και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και στη Λήμνο. Συμπεραίνω ότι στους αγρότες παραχωρήθηκε η κυριότητα της γης, εφόσον για τη γη αυτή οι αγρότες πλήρωναν φόρο. Η πιο πάνω ενέργεια θα έπρεπε να ενταχθεί στην ευρύτερη κρατική πολιτική που εφάρμοσαν οι Παλαιολόγοι και που αποσκοπούσε στην παραχώρηση προνομίων, τα οποία παρότρυναν τους υπηκόους να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν τους υφιστάμενους φυσικούς πόρους και κυρίως, να επιδοθούν στην καλλιέργεια της γης προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την απώλεια των ανατολικών επαρχιών.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EL)

οικονομική ιστορία Βυζαντίου, πάροικοι, ιδιοκτησία, εκχώρηση γης (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2015-02-19


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

αρχεία μοναστηριών (EL)
εποχή Παλαιολόγων (EL)
Μακεδονία, Λήμνος, Κωνσταντινούπολη (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 111-127 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 111-127 (EN)

Copyright (c) 2015 ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.