Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων (EL)
Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων (EN)

ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαρία

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (EL)

Το θέμα της παραχώρησης προνομίων έχει συζητηθεί επανειλημμένως. Λιγότερο γνωστή είναι η εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες, που αποσκοπούσε στην αύξηση της καλλιεργήσιμης γης. Αντικείμενο της παραχώρησης ήταν συνήθως σπόριμη γη και οι αγρότες που ευνοήθηκαν κατοικούσαν κυρίως σε χωριά της Μακεδονίας αλλά και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και στη Λήμνο. Συμπεραίνω ότι στους αγρότες παραχωρήθηκε η κυριότητα της γης, εφόσον για τη γη αυτή οι αγρότες πλήρωναν φόρο. Η πιο πάνω ενέργεια θα έπρεπε να ενταχθεί στην ευρύτερη κρατική πολιτική που εφάρμοσαν οι Παλαιολόγοι και που αποσκοπούσε στην παραχώρηση προνομίων, τα οποία παρότρυναν τους υπηκόους να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν τους υφιστάμενους φυσικούς πόρους και κυρίως, να επιδοθούν στην καλλιέργεια της γης προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την απώλεια των ανατολικών επαρχιών.   (EL)
Το θέμα της παραχώρησης προνομίων έχει συζητηθεί επανειλημμένως. Λιγότερο γνωστή είναι η εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες, που αποσκοπούσε στην αύξηση της καλλιεργήσιμης γης. Αντικείμενο της παραχώρησης ήταν συνήθως σπόριμη γη και οι αγρότες που ευνοήθηκαν κατοικούσαν κυρίως σε χωριά της Μακεδονίας αλλά και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και στη Λήμνο. Συμπεραίνω ότι στους αγρότες παραχωρήθηκε η κυριότητα της γης, εφόσον για τη γη αυτή οι αγρότες πλήρωναν φόρο. Η πιο πάνω ενέργεια θα έπρεπε να ενταχθεί στην ευρύτερη κρατική πολιτική που εφάρμοσαν οι Παλαιολόγοι και που αποσκοπούσε στην παραχώρηση προνομίων, τα οποία παρότρυναν τους υπηκόους να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν τους υφιστάμενους φυσικούς πόρους και κυρίως, να επιδοθούν στην καλλιέργεια της γης προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την απώλεια των ανατολικών επαρχιών.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EL)

οικονομική ιστορία Βυζαντίου, πάροικοι, ιδιοκτησία, εκχώρηση γης (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2015-02-19


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

αρχεία μοναστηριών (EL)
εποχή Παλαιολόγων (EL)
Μακεδονία, Λήμνος, Κωνσταντινούπολη (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 111-127 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 111-127 (EN)

Copyright (c) 2015 ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)