Στρατός και κοινωνία στο ύστερο Βυζάντιο: το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Στρατός και κοινωνία στο ύστερο Βυζάντιο: το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γεωργίου Πλήθωνα Γεμιστού (EL)
Στρατός και κοινωνία στο ύστερο Βυζάντιο: το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα (EN)

ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ, Eυστρατία

Army and Society in Late Byzantium: the reform program of George Plethon Gemistos     In the early 15th century the Byzantine state was surrounded by the Ottomans, whereas the Peloponnese was the last defensive stronghold of the Byzantines in the Greek area. There, the need of defense became a major social issue and provided matter for discussion about the institutional and social function of the army. Plethon’ s proposals for the establishment of local professional army, as formulated in his  texts addressed to the emperor Manuel II Palaeologus and the despot Theodore are associated with the social and economic reformation of the region and reflect the general need for the political reorganization of the Byzantine Empire. This paper examines Gemistos’ reform program regarding the military and political-economic conditions of the era. The thoughts of the philosopher of Mystras on the Byzantine army, which have occupied scientific research from time to time, re-evaluated in order to emphasize the role of the army in the society of the late Byzantine period. The latter remains as powerful as necessary in the contest of a revived Byzantine state.     (EL)
Army and Society in Late Byzantium: the reform program of George Plethon Gemistos   In the early 15th century the Byzantine state was surrounded by the Ottomans, whereas the Peloponnese was the last defensive stronghold of the Byzantines in the Greek area. There, the need of defense became a major social issue and provided matter for discussion about the institutional and social function of the army. Plethon’ s proposals for the establishment of local professional army, as formulated in his  texts addressed to the emperor Manuel II Palaeologus and the despot Theodore are associated with the social and economic reformation of the region and reflect the general need for the political reorganization of the Byzantine Empire.This paper examines Gemistos’ reform program regarding the military and political-economic conditions of the era. The thoughts of the philosopher of Mystras on the Byzantine army, which have occupied scientific research from time to time, re-evaluated in order to emphasize the role of the army in the society of the late Byzantine period. The latter remains as powerful as necessary in the contest of a revived Byzantine state.     (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

στρατός, κοινωνία, Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, Δεσποτάτο Μορέως (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2015-05-05


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 263-291 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 263-291 (EN)

Copyright (c) 2015 Eυστρατία Συγκέλλου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)