Οι "Caesares" του Αυσονίου. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι "Caesares" του Αυσονίου. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις (EL)
Οι "Caesares" του Αυσονίου: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις (EN)

ΠΑΠΠΑΣ, Βασίλειος Λ.

Ausonius was a latin poet, born in Burdigala (Bordeaux), who, inter alios, composed the poetic work entitled "Caesares" between 379-383 A.D. This  collection is an exposition of the lives of Roman emperors in verse (in hexameter and elegiac couplets). The collection is  not complete. The work stops suddenly at the incomplete quatrain of Elagabalus. In this paper the author deals  with the literary genre of the collection, the style of  the poem, while he also attempts to trace the texts the poet used (Suetonius, Tacitus, the so called Kaisergeschichte, Marius Maximus etc.). Finally he refers to the proposals concerning the missing part of the collection as put forth by various scholars in recent years. (EL)
Ausonius was a latin poet, born in Burdigala (Bordeaux), who, inter alios, composed the poetic work entitled "Caesares" between 379-383 A.D. This  collection is an exposition of the lives of Roman emperors in verse (in hexameter and elegiac couplets). The collection is  not complete. The work stops suddenly at the incomplete quatrain of Elagabalus. In this paper the author deals  with the literary genre of the collection, the style of  the poem, while he also attempts to trace the texts the poet used (Suetonius, Tacitus, the so[called Kaisergeschichte, Marius Maximus etc.). Finally he refers to the proposals concerning the missing part of the collection as put forth by various scholars in recent years. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική ανάλυση (EL)

Ausonius, Caesares, Suetonius, Kaisergeschichte, Marius Maximus, biography in verse, Late Antiquity. (EL)
PA 2001 (EL)
PA 2001 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2016-04-18


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
λογοτεχνικά κείμενα (EL)
Μπορντώ, Ρώμη (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 45-66 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 45-66 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.