Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (EL)

ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Εύδοξος

και πάλι για το πρόβλημα του συγγραφέα της Συνέχειας του Σκυλίτζη (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιωάννης Σκυλίτζης, Συνεχιστής Σκυλίτζη, βυζαντινή ιστοριογραφία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2015-11-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 115-142 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 115-142 (EN)

Copyright (c) 2015 Εύδοξος ΤΣΟΛΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.