Μυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας (9ος-14ος αι.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας (9ος-14ος αι.) (EL)

ΤΣΙΑΠΛΕΣ, Γεώργιος Β.

Mythical Past-Christian Present: perception and fostering  of Spiritual ties between two Byzantine cities. The case of Thessalonike and Larissa (9th-14th c.)The cult of patron saints was not only relevant to the religious affiliation of the Byzantines but also influenced the individual political and cultural identity  of each city, occasionally leading to a city claiming priority in time and supremacy over competing Byzantine cities. This does not seem to be the case of St. Demetrios and St. Achillios, patron saints of Thessalonike and Larissa respectively: saints, pilgrims, high ranking officials and scholars created a network of communication between the two Byzantine cities. After the sack of Thessalonike (the second most important city of the empire) by the Arabs in 904, the scholars of Larissa went on to question, through their hagiographical texts, The dominant position of Thessaloniki as a religious center in mainland Greece. On the other hand the  literati in Thessaloniki, (who originated from Constantinople) and especially Eustathios, praised the  administrative and military center of Thessaly not on its chistian symbol, Achillios, but rather because of the city's mythical past. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, άγιος Δημήτριος, άγιος Αχίλλιος, Ευστάθιος, Νικήτας Μάγιστρος (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

λογοτεχνικά κείμενα (EL)
Θεσσαλονίκη, Λάρισα (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 67-92 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 67-92 (EN)

Copyright (c) 2015 Γεώργιος Β. Τσιαπλές (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.