Βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία" (EL)
Βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία" (EN)

ΛΟΥΓΓΗΣ, Τηλέμαχος

βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)
βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EL)

D 25 (EL)
sacrum imperium, βυζαντινή αυτοκρατορία, διεθνείς σχέσεις, διπλωματία (EL)
D 111 (EL)
DF 549 (EL)
D 25 (EN)
D 111 (EN)
DF 549 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-12-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

ιστοριογραφικά κείμενα (EL)
κεντρική ευρώπη, βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18; 209-220 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18; 209-220 (EN)

Copyright (c) 2014 Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.