Βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία"

 
This item is provided by the institution :
Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία" (EL)
Βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία" (EN)

ΛΟΥΓΓΗΣ, Τηλέμαχος

βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)
βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EL)

sacrum imperium, βυζαντινή αυτοκρατορία, διεθνείς σχέσεις, διπλωματία (EL)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-12-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

ιστοριογραφικά κείμενα (EL)
κεντρική ευρώπη, βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18; 209-220 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18; 209-220 (EN)

Copyright (c) 2014 Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)