Βιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο (EL)
Βιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο (EN)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Θεοδώρα

Review of S.N. Troianos' book on the Novels of the Emperor Leo VI (Introduction, Greek text, Modern Greek translation). (EL)
Review of S.N. Troianos' book on the Novels of the Emperor Leo VI (Introduction, Greek text, Modern Greek translation). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Philological Edition; Translation; History of Law (EN)

Κ 155 (EL)
DF 553 (EL)
PA 3050 (EL)
Emperor Leo VI (EN)
Κ 155 (EN)
DF 553 (EN)
Novels (EN)
Byzantine law (EN)
PA 3050 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2009-09-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

legal texts (EN)
Middle Byzantine (EN)
Byzantine Empire; Constantinople (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 299-304 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 299-304 (EN)

Copyright (c) 2014 Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.