Βιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Βιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο (EL)
Βιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο (EN)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Θεοδώρα

Review of S.N. Troianos' book on the Novels of the Emperor Leo VI (Introduction, Greek text, Modern Greek translation). (EL)
Review of S.N. Troianos' book on the Novels of the Emperor Leo VI (Introduction, Greek text, Modern Greek translation). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Philological Edition; Translation; History of Law (EN)

Κ 155 (EL)
DF 553 (EL)
PA 3050 (EL)
Emperor Leo VI (EN)
Κ 155 (EN)
DF 553 (EN)
Novels (EN)
Byzantine law (EN)
PA 3050 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2009-09-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

legal texts (EN)
Middle Byzantine (EN)
Byzantine Empire; Constantinople (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 299-304 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 299-304 (EN)

Copyright (c) 2014 Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)