Βιβλιοκρισία του: R. GOUNELLE (ed.), Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Βιβλιοκρισία του: R. GOUNELLE (ed.), Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008 (EL)
Βιβλιοκρισία του: R. GOUNELLE (ed.), Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008 (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

 Βιβλιοκρισία του: R. Gounelle,     Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008, σσ. 332, ΙSΒΝ 978-2-503-52813-7. (EL)
 Βιβλιοκρισία του: R. Gounelle,     Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008, σσ. 332, ΙSΒΝ 978-2-503-52813-7. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική κριτική (EL)

BS1901 (EL)
εύαγγέλιον Νικοδήμου, απόκρυφα, θρῆνος Θεοτόκου (EL)
Z 105 (EL)
PA 5000 (EL)
BL 630 (EL)
BT 10 (EL)
Z 110 (EL)
PA 1000 (EL)
DF 501 (EL)
BL 624 (EL)
BR 140 (EL)
BS1901 (EN)
Z 105 (EN)
PA 5000 (EN)
BL 630 (EN)
BT 10 (EN)
Z 110 (EN)
PA 1000 (EN)
DF 501 (EN)
BL 624 (EN)
BR 140 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2010-11-22


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

λογοτεχνικά κείμενα (EL)
βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 315-322 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 315-322 (EN)

Copyright (c) 2014 Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)