Βιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Wien 2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Wien 2009 (EL)
Βιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Wien 2009 (EN)

KARPOZILOS, Apostolos

Βιβλιοκρισία:Α. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken [Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Ueberlieferung 1], Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Denkschriften der phil. -hist. Klasse, 374.Bd. Veroffentlichungen zur Byzanzforschung 15, Wien 2009 (ISBN 978-3-7001-6106-6)  (EL)
Βιβλιοκρισία:Α. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken [Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Ueberlieferung 1], Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Denkschriften der phil. -hist. Klasse, 374.Bd. Veroffentlichungen zur Byzanzforschung 15, Wien 2009 (ISBN 978-3-7001-6106-6)  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική προσέγγιση (EL)

P 1 (EL)
P 301 (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 553 (EL)
PN 6279 (EL)
PA 1000 (EL)
CN 755 (EL)
επιγράμματα, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά (EL)
P 1 (EN)
P 301 (EN)
DF 599.8 (EN)
DF 553 (EN)
PN 6279 (EN)
PA 1000 (EN)
CN 755 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2010-11-10


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)
επιγράμματα (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 311-314 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 311-314 (EN)

Copyright (c) 2014 Apostolos KARPOZILOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.