Βιβλιοκρισία του: Le Mont Athos et l’Empire Byzantin. Trésors de la Sainte Montagne. Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris, 10 avril-5 juillet 2009. Catalogue

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: Le Mont Athos et l’Empire Byzantin. Trésors de la Sainte Montagne. Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris, 10 avril-5 juillet 2009. Catalogue (EL)
Βιβλιοκρισία του: Le Mont Athos et l’Empire Byzantin. Trésors de la Sainte Montagne. Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris, 10 avril-5 juillet 2009. Catalogue (EN)

ΝYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU, Marie

Βιβλιοκρισία του: Le Mont Athos et l’Empire Byzantin. Trésors de la Sainte Montagne. Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de  Paris, 10 avril-5 juillet 2009. Catalogue, p. 318, 4o, 228 photos en couleur (EL)
Βιβλιοκρισία του: Le Mont Athos et l’Empire Byzantin. Trésors de la Sainte Montagne. Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de  Paris, 10 avril-5 juillet 2009. Catalogue, p. 318, 4o, 228 photos en couleur (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

NK 2140 (EL)
Z 270 (EL)
NK 1648 (EL)
DF 535 (EL)
Z 40 (EL)
ND 2889 (EL)
DF 501 (EL)
NK 2140 (EN)
Z 270 (EN)
NK 1648 (EN)
Mount Athos, Byzantine Empire, Byzantine Monasteries (EN)
DF 535 (EN)
Z 40 (EN)
ND 2889 (EN)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2011-01-18


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 329-338 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 329-338 (EN)

Copyright (c) 2014 Marie ΝYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.