Βιβλιοκρισία του: A. KALDELLIS - S. EFTHYMIADIS, Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D. A Contribution to the social History of the Byzantine province [Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften], Wien 2010

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βιβλιοκρισία του: A. KALDELLIS - S. EFTHYMIADIS, Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D. A Contribution to the social History of the Byzantine province [Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften], Wien 2010 (EL)
Βιβλιοκρισία του: A. KALDELLIS - S. EFTHYMIADIS, Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D. A Contribution to the social History of the Byzantine province [Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften], Wien 2010 (EN)

ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ, Κίμων Χ.

Βιβλιοκρισία του έργου:A. Kaldellis-S. Efthymiadis,  Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D.  A Contribution to the social History of  the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien  2010, σ. 204 + 6 χάρτες (ISBN 978 – 3 – 7001 – 4005 – 4) (EL)
Βιβλιοκρισία του έργου:A. Kaldellis-S. Efthymiadis,  Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D.  A Contribution to the social History of  the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien  2010, σ. 204 + 6 χάρτες (ISBN 978 – 3 – 7001 – 4005 – 4) (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CT (EL)
Προσωπογραφία (EL)
D 111 (EL)
CT (EN)
D 111 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2011-01-18


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

284μ.Χ - 1355μ.Χ. (EL)
Λέσβος (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 323-327 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 323-327 (EN)

Copyright (c) 2014 Κίμων Χ. ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)