Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008.

 
This item is provided by the institution :
Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008. (EL)
Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008. (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit Francesca Prometea Barone [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008, σσ. LXII+86, ISBN 978-2-503-52797-0. (EL)
Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit Francesca Prometea Barone [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008, σσ. LXII+86, ISBN 978-2-503-52797-0. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική κριτική (EL)

Δαυίδ, Σαούλ, Ιωάννης Χρυσόστομος, Αντιόχεια, Θεόδωρος Δαφνοπάτης (EL)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2011-02-07


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

παλαιοχριστιανική περίοδος (EL)
ρητορικοί λόγοι (EL)
Αντιόχεια, (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 345-347 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 345-347 (EN)

Copyright (c) 2014 Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)