Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008. (EL)
Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008. (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit Francesca Prometea Barone [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008, σσ. LXII+86, ISBN 978-2-503-52797-0. (EL)
Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit Francesca Prometea Barone [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008, σσ. LXII+86, ISBN 978-2-503-52797-0. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική κριτική (EL)

P 1 (EL)
P 301 (EL)
BS 410 (EL)
DF 553 (EL)
PN 4001 (EL)
PA 1000 (EL)
Δαυίδ, Σαούλ, Ιωάννης Χρυσόστομος, Αντιόχεια, Θεόδωρος Δαφνοπάτης (EL)
DF 501 (EL)
BR 60 (EL)
BR 1 (EL)
BS701 (EL)
P 1 (EN)
P 301 (EN)
BS 410 (EN)
DF 553 (EN)
PN 4001 (EN)
PA 1000 (EN)
DF 501 (EN)
BR 60 (EN)
BR 1 (EN)
BS701 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2011-02-07


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

παλαιοχριστιανική περίοδος (EL)
ρητορικοί λόγοι (EL)
Αντιόχεια, (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 345-347 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 345-347 (EN)

Copyright (c) 2014 Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)