Βιβλιοκρισία του: CH. STAVRAKOS (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινo–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου», 2-4 Οκτωβρίου 2004, Ιωάννινα 2008.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βιβλιοκρισία του: CH. STAVRAKOS (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινo–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου», 2-4 Οκτωβρίου 2004, Ιωάννινα 2008. (EL)
Βιβλιοκρισία του: CH. STAVRAKOS (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινo–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου», 2-4 Οκτωβρίου 2004, Ιωάννινα 2008. (EN)

LEONTSINI, Maria

  Book review: CH. STAVRAKOS (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινο–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου», 2-4 Οκτωβρίου 2004, Ιωάννινα 2008, 299 σ. και πίν. [Proceedings of the 1st International Congress for Sino-Greek Studies, “Relations between the Greek and Chinese World”, 2-4 October 2004, Ioannina 2008, 299 pp. and plates. (EL)
  Book review: CH. STAVRAKOS (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινο–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου», 2-4 Οκτωβρίου 2004, Ιωάννινα 2008, 299 σ. και πίν. [Proceedings of the 1st International Congress for Sino-Greek Studies, “Relations between the Greek and Chinese World”, 2-4 October 2004, Ioannina 2008, 299 pp. and plates. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορικοφιλολογική κριτική (EL)
Historical Inquiry, Archaeology (EN)

CC (EL)
GF 101 (EL)
V 750 (EL)
GR 650 (EL)
DF 501 (EL)
ND 1370 (EL)
CD 5001 (EL)
NK (EL)
NK 8800 (EL)
HF (EL)
DF 549 (EL)
CC (EN)
GF 101 (EN)
Byzantine-Chinese relations, Silk Road, trade, Nestorians, naval technology, terrestrial and naval communications, Byzantine Diplomacy, Seals (EN)
V 750 (EN)
GR 650 (EN)
DF 501 (EN)
ND 1370 (EN)
CD 5001 (EN)
NK (EN)
NK 8800 (EN)
HF (EN)
DF 549 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

English

2011-02-14


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Byzantine Empire, Silk Road, Mesopotamia (EN)
literary texts; coins, seals, art objects (EN)
Byzantine Empire, China 4th-16th c. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 349-355 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20; 349-355 (EN)

Copyright (c) 2014 Maria LEONTSINI (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)