Βιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009 (EL)
Βιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009 (EN)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Θεοδώρα

Book review: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS, Niketas Choniates. A Historian and a Writer, La Pomme d’Or, Geneva 2009, pp.272+7 plates. (EL)
Book review: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS, Niketas Choniates. A Historian and a Writer, La Pomme d’Or, Geneva 2009, pp.272+7 plates. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

P 1 (EL)
PA 5000 (EL)
D (EL)
DF 610 (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 520 (EL)
GT 3400 (EL)
PA 1000 (EL)
DF 535 (EL)
D 151 (EL)
PN (EL)
DF 549 (EL)
P 1 (EN)
D (EN)
DF 610 (EN)
DF 599.8 (EN)
DF 520 (EN)
DF 535 (EN)
DF 549 (EN)
PA 5000 (EN)
GT 3400 (EN)
PA 1000 (EN)
Niketas Choniates, Komnenoi, Angeloi, fourth crusade, 1204, Constantinople (EN)
D 151 (EN)
PN (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2011-09-30


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Byzantine Empire, twelfth century A.D. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 353-364 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 353-364 (EN)

Copyright (c) 2014 Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.